• Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich ook thuis voelt.
 • Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 • Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …).
 • Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de training steeds terug worden meegenomen.
 • Ieder lid is verplicht een verzekering bij de bond af te sluiten. De noodzakelijke papieren hiervoor zijn te bekomen bij de trainer.
 • Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen.
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.
 • De sportvereniging past de regels van de wet op de privacy toe.
 • Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.